Copywriting – aplikovanie konceptu v praxi

V minulom článku sme si vytvorili koncept. V tomto článku si ukážeme, ako ho možno aplikovať do praxe. Ako príklad nám poslúži rozhovor dvoch ľudí – Peter [personal development coach] a Janko. Enjoy it!