PHP: Zachytávanie výstupu “echo” do premennej

Píšem vám jeden z mojich drobných “programátorských úspechov a pokrokov”… Pred časom som riešil jednu pekelnú funkciu vo WordPress, ktorá namiesto toho, aby hodnotu vrátila cez return, hodnotu priamo vypisovala na obrazovku. To by bolo OK, keby som výstup zrovna nepotreboval ako parameter inej funkcie.