Práca so SESSIONs v PHP

Pri bezstavovom protokole HTTP nemá programátor žiadny nástroj, s ktorým by mohol zisťovať či požiadavky užívateľa pochádzajú od tej istej osoby. Na riešenie tohoto problému vymysleli SESSION.