Staňte sa pánom svojho času – rozlišujte podľa dôležitosti!

Táák, už máte na stole papier, na ktorom máte zoznam úloh na dnešok a viete, že si ich musíte zoradiť. Máte dilemu – všetky úlohy sa vám zdajú rovnako dôležité. Poďme sa pozrieť, ako možno rozlišovať, ktorým bodom sa oplatí venovať svoj čas…