Kurz PHP – lekcia číslo 1 – premenné

Náplňou tejto lekcie sú premenné, dátové, konštanty a prístup k premenným formulára metódami GET a POST. To by mal byť dobrý základ do budúcich lekcií… Tak pozorne počúvajte (resp. čítajte :) ) .