Globálne oteplovanie – des z budúcnosti?

Je globálne oteplovanie skutočne témou, ktorej sa oplatí venovať čas? V akom stave je Zem z hľadiska globálneho oteplovania? Akú budúcnosť môžu očakávať budúce generácie? Aké dôsledky má znečisťovanie ovzdušia a oteplovanie našej planéty? Ak ste si už niekedy položili čo i len jednu z týchto otázok, čítajte ďalej. Tento článok predstavuje moje spracovanie školského zadania.