Kurz PHP – lekcia číslo 2 – operátory

Táto lekcia je venovaná špeciálne operátorom. Preberieme aritmetické, priraďovacie, porovnávacie vrátane operátorov reťazcov. Toto je dosť dôležitá lekcia (rozdelená na dve časti), takže skúste absorbovať všetko dôležité…