Spájanie PDF súborov – Ubuntu

Nedávno som riešil problém, ako spojiť PDF súbory do jedného na Ubuntu. Vzhľadom nato, že som už vyše mesiaca na blog ničím neprispel, podelím sa s vami o riešenie. Najprv budeme potrebovať nástroj zvaný pdftk.